2e Brief Verhuurder Horecapand & Veel Sterkte!

Bierwinst brief voor horecapand verhuurder deel 2 toezegging 25% huur.

Beste collega’s,

Ongetwijfeld dat jullie ook enorm druk zijn met alle gevolgen van COVID-19, zoals ik ook met mijn horecabedrijven. Het zijn bizarre tijden voor onze industrie.

Ik wil jullie dan ook veel succes wensen de komende tijd! Ik hoop oprecht dat de impact voor joje bedrijf zo minimaal mogelijk blijft.

Hieronder even een vervolg op de eerste brief die ik jullie reeds verstuurde in voorgaande mailing. Deze kon je 1 op 1 overnemen omtrent je huurverplichting naar je pandeigenaar. De brief is juridisch correct opgesteld om je pandeigenaar aan te geven dat je de komende maanden gereduceerd huur tarief wilt betalen, door het corona crisis.

Deze heb ik ook als vervolg opgestuurd naar mijn pand eigenaren van diverse bedrijven, gezien velen graag niks willen bijdragen.

Mijn advies: word niet boos! Het is een sport waarbij boos worden niets helpt en je alleen maar stomme dingen gaat roepen!

Natuurlijk helemaal niet betalen klinkt lekker, maar is geen optie. Gezamenlijk de rekening delen is waar je op aan moet sturen. Ofwel nu uitstel van huurverplichting en later gehele periode 50%.

Om je goede wil te tonen, adviseren de experts nu 25% aan te betalen zodat je wel juridisch sterk blijft staan. Waarna je aanstuurt over gehele periode 50% te betalen.

Deze koers heb ik ingestoken met mijn horecabedrijven.

Zie dan ook onderaan deze mailing voor opgestelde brief. Aanpassen waar nodig.

Als ik je ergens mee kan helpen of als je nog wat dingen wilt vragen, bel me! Gewoon bijpraten als collega’s kan natuurlijk ook, vind ik alleen maar leuk.

Samen staan we sterk!!

Groet,

Jop & Marlies

Officiële brief:

In navolging op ons bericht van — maart jongstleden en je reactie daarop, kan ik u hierbij als volgt berichten.

Ondertussen zijn bij ons intern alle maatregelen getroffen, waaronder het aanspraak maken op alle noodmaatregelen vanuit de overheid en het maken van afspraken met leveranciers.

Voor een bepaald aspect wil ik daarbij graag extra aandacht vragen.

De aanspraak op de looncompensatieregeling is ingediend.

Helaas is er sprake van een flinke doorlooptijd thans meer dan 200K aanvragen!

Wij dienen er daarom rekening mee te houden dat we minimaal twee salarisronden uit eigen zak zullen moeten betalen, waarvan de eerste in maart heeft plaatsgevonden.

De aanslag op de liquiditeitspositie is dan ook enorm in combinatie met het wegvallen van de (gehele) omzet.

We staan op dit moment voor de volgende betalingsverplichting en opschorting van de huur geeft op zichzelf ruimte, echter kunnen wij niet meegaan in de daarbij behorende verplichting om de ontstane huurschuld naast de schulden richting leveranciers en bijvoorbeeld de belastingdienst) nog dit jaar dicht te lopen.

Dit komt neer op het tekenen van een uitgesteld doodsvonnis.

U zult begrijpen dat dit niet de bedoeling kan zijn.

Wij willen derhalve huur betalen op basis van de beschikbare gelden, zonder hiermee de liquiditeitspositie in gevaar te brengen.

Dit is ook in je belang.

Besef ook dat de betaling over de maand maart reeds (gedeeltelijk) is voldaan en hier reeds een slechte omzet tegenover heeft gestaan.

Er zal dan ook een eerste betaling plaatsvinden van 25% van de normale betalingsverplichting.

Mede op basis van de uitkering van noodmaatregelen en mogelijke omzet via alternatieve kanalen, zal het net deze maand verschillende malen worden opgehaald om te bezien welke aanvullende betalingen verricht kunnen worden.

Wij vertrojeen op je begrip en medewerking en hopen hiermee duidelijk te maken dat wij met u in de wedstrijd willen blijven en ook je belang respecteren.

Wij doen wat we kunnen. Zodra het “corona” stof is neergedaald, zullen wij direct in contact treden om te zoeken naar de juiste oplossing, maar onvermijdelijk zal de pijn door alle betrokkenen gezamenlijk moeten worden gedragen.

U hoort spoedig weer van mij.

Hartelijke groet,

Einde officiële brief

Of download de brief hier.

Wij wensen iedereen goede gezondheid & zeer veel sterkte toe voor de komende tijd.

Met vriendelijke groet, Jop Niejeenhuizen & Marlies Gorter

X