0
Huur Tip I.V.M. Tijdelijke Sluiting Horeca & Veel Sterkte Namens Bierwinst

Officieel opschorten / vervallen huurbrief voor je verhuurder.

Het is natuurlijk ongekend wat ons overkomt en daarbij ook het gehele land tot in de kern treft. Het enige wat we kunnen doen is elkaar steunen en helpen in deze onzekere tijden. Wij zijn dan ook altijd bereikbaar voor raad en daad en zullen zelf deze periode dan maar aanpakken om alles weer even strak te trekken in onze eigen horeca bedrijven.

We proberen positief te blijven ondanks alles. Veel tips komen je kant op tijdens deze crisis. Om sowieso je liquiditeit op peil te houden adviseren wij je huisbaas de volgende brief te sturen omtrent je huurverplichting. Zorg dat je deze zo snel mogelijk de deur uit heb, deze brief is opgesteld door diverse advocaten en bureau vastgoed intervisie. Wij wensen al onze collega’s alle sterkte in deze moeilijke tijd en laat het ons direct weten als wij iets kunnen betekenen!

Officiële brief:

Beste verhuurder,

U zult het inmiddels ook hebben meegekregen, wij hebben onze deur(en) op last van de overheid moeten sluiten voor de duur van minimaal 3 weken. Als vanzelfsprekend hebben wij hier zelf ook volledig begrip voor, maar de impact op onze onderneming is enorm, dat zult u begrijpen.

Het voorgaande betekent dat op voorhand niet wordt uitgesloten dat op korte termijn (naar verwachting tijdelijke) liquiditeitsimpassen gaan ontstaan. Wij zijn doende de kosten in onze organisatie(s) zoveel mogelijk terug te brengen, onder meer door gebruikmaking van deeltijd WW (waar mogelijk) en het verkleinen van de flexibele schil. Wij kunnen echter niet op voorhand uitsluiten dat er zodanige liquiditeitsimpassen zullen ontstaan, waardoor huurbetalingen onder omstandigheden niet tijdig, dan wel in zijn geheel niet meer kunnen geschieden.

Wij zijn ons bewust van de contractuele (huur)verplichtingen, maar op een crisis van deze omvang hebben wij uiteraard geen grip en wij hebben ons daarop evenmin kunnen voorbereiden. Wij vragen er nu alvast begrip voor dat wij in deze hectische tijd niet onmiddellijk alle betrokken partijen terstond zullen kunnen informeren mocht de situatie verergeren.

Wij zullen zodra de situatie dat toelaat per ommegaande contact zoeken om te bekijken hoe wij eventuele problemen kunnen oplossen. Wij vragen op dit moment om je begrip en vertrojeen ook alvast op je flexibiliteit. De crisis overkomt een ieder en het zal dan ook een gezamenlijke inspanning vergen deze te boven te komen.

Einde officiële brief

Wij wensen iedereen goede gezondheid & zeer veel sterkte toe voor de komende tijd.

Met vriendelijke groet, Jop Niejeenhuizen & Marlies Gorter

Winkelwagen
There are no products in the cart!
Verder winkelen
0
X